Bulgarisch: Преглед на възможностите за финансиране на новоосновани и разрастващи се предприятия

Erscheinungsdatum
31.01.2021

Logo Übersicht

Тази брошура за финансирането трябва да предостави общ поглед над възможностите за финансиране и стимулиране. Те трябва винаги в конкретния случай да бъдат проверя- вани в зависимост от съответните предпоставки за финансиране.